013-5110327 info@germobouw.nl

Privacyverklaring

ONZE
PRIVACY
VERKLARING

Dit privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken en overeenkomsten met Germobouw B.V., Postbus 15, 5070 AA Udenhout, 013-5110327

Versie 24-05-2018

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Bij het gebruiken van onze website germobouw.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven via het contactformulier, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

DOELEINDEN VAN GEBRUIK
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Germobouw in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat.
We gebruiken die gegevens zodat u:
– toegang krijg tot onze site
– gebruik kunt maken van de functionaliteiten op onze website

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
Naam, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer

BEWAARTERMIJNEN
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Germobouw bewaart uw gegevens daarom 1 jaar. Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen over uw aanvraag.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derden voor direct marketing doeleinden. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES VAN DERDEN
Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat zij op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

UW WETTELIJKE RECHTEN
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via info@germobouw.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 013-5110327.

U heeft de volgende rechten:

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
het laten corrigeren van fouten;
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
intrekken van toestemming;
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
overdraagbaarheid van gegevens.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij zullen het verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

CONTACTGEGEVENS
Germobouw B.V.
Postbus 15
5070 AA Udenhout
013-5110327
KvK 55185762